Adviseur Huisvesting
jul 04

Adviseur Huisvesting

Kom jij je bijdrage leveren aan de huisvestings ambities van Onderwijsgroep Tilburg?

Adviseur Huisvesting

De organisatie:

Onderwijsgroep Tilburg is een middelgrote onderwijsorganisatie, ontstaan in 1996. De onderwijsgroep is een fusieorganisatie van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en, sinds 1998, ook voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Brabant.

De groep verzorgt onderwijs vanuit 2 vmbo-scholen, 17 mbo-scholen en 4 scholen voor funderend onderwijs (VAVO, Educatie en Inburgering, Schakelcollege en Entree-opleidingen). Met ruim 1.300 medewerkers zorgen zij ervoor dat ruim 13.000 leerlingen, studenten en cursisten goed onderwijs krijgen.

Onderwijsgroep Tilburg wil haar leerlingen en studenten de beste voorbereiding geven op een zelfstandige toekomst. Daarom verbeteren zij het onderwijs voortdurend.
Onderwijsgroep Tilburg is ambitieus. Zij zorgen voor een doorlopend en aansluitend aanbod van voorbereidend middelbaar onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in alle sectoren en leerwegen in de regio. Ook bieden zij mbo-maatwerkoplossingen voor het bedrijfsleven. De scholen krijgen daarbij professionele en efficiënte ondersteuning van onze ondersteunende diensten. Hier bundelen en benutten ze beschikbare kennis en ervaring en zetten deze in voor de eigen scholen én de partners in de regio.

De rol:

Als (beleids)adviseur denk je na over het meest optimale gebruik van onze gebouwen en over hoe je toekomstig de huisvesting laten aansluiten op de ambitie van de organisatie. Durf jij de uitdaging aan?

Hoe kan Onderwijsgroep Tilburg een leeromgeving creëren die aansluit bij de behoefte van gebruikers, namelijk de studenten en collegas. Het gebouw moet passen bij de doelgroep, er moet voldoende ruimte zijn met goede faciliteiten en een goede sfeer . De beleidsadviseur heeft een centrale rol in het realiseren van goede huisvesting van het onderwijs in onze gebouwen en soms daarbuiten. Je werkt nauw samen met de collegas van huisvesting op het terrein van ruimtegebruik en inrichting, in lijn met de onderwijsvisie en in lijn met de afspraken m.b.t. onderwijslogistiek.

In goed overleg met de scholen/ teams inventariseer je wat er nodig is voor het beste onderwijs. Die wensen worden getoetst aan kaders, zoals het strategisch huisvestingsplan, studentenaantallen en de beschikbare financiën. Ruimtewensen en andere aanpassingen worden ook bekeken op ARBO normen en leefbaarheid. Bij het aangaan van tijdelijke huurcontracten heb je een adviserende rol. Uiteindelijk worden de wensen omgezet in plannen, om gerealiseerd te worden. Je hebt een centrale, coördinerende rol bij de uitvoering van de plannen. Je werkt, als onderdeel van het team Huisvesting, onder verantwoording van de directeur Huisvesting en facilitaire services. In deze rol ben jij het aanspreekpunt voor zaken rondom de ontwikkeling van de huisvesting voor interne- en externe partijen.

Je gaat:

• Een belangrijke bijdrage leveren aan vraagstukken m.b.t. ruimtegebruik, bezetting en benutting van huisvesting;
• (Mee) vormgeven en schrijven van meerjaren huisvestingsplannen;
• Contact houden met scholen /teams/ ruimteplanners over behoeftes m.b.t ruimtegebruik;
• Samenwerken met collegas binnen de ondersteuning van huisvesting en facilitaire teams m.b.t. gebruik en inrichting van de gebouwen;
• het lijnmanagement binnen de scholen en de ondersteunende diensten adviseren en ondersteunen m.b.t. ruimtegebruik, binnen de gebouwen, maar ook in (tijdelijke) huursituaties;
• trajecten opstarten voor de (her) indeling van beschikbare ruimte en verandering van de functionaliteit van deze ruimte;
• jaarlijkse prognose- en investering, gesprekken organiseren m.b.t ruimtebehoefte bij scholen en ondersteuning en andere grote aanpassingen, inclusief het Inventariseren van inrichtingswensen.

Het zou fantastisch zijn als je het volgende mee neemt:

• Een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting; bijvoorbeeld vastgoed en makelaardij
• Ervaring in een soortgelijke functie binnen een dynamische omgeving;
• Bij voorkeur kennis van praktijk gestuurd onderwijs en wat daarvoor nodig is;
• De verbinding maken tussen huisvestingsvraagstukken en onderwijslogistiek, waarbij je affiniteit hebt met kaders, normen en financiën;
• Aantoonbare ervaring in het opstellen van uitvoeringsplannen;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, waarbij jij jouw gesprekspartners weet mee te nemen op basis van jouw adviserende vaardigheden;
• Goede samenwerking en proactieve houding, waarbij je een stevige en standvastige gesprekspartner bent.

Arbeidsvoorwaarden:

Onderwijsgroep Tilburg biedt je een werkomgeving die recht doet aan jou als professional. Waar je vakkundig, gezond en met plezier aan het werk kunt. Er wordt gewerkt in kleine en betrokken teams, waarin je wordt gezien en gehoord. Er is veel ruimte voor autonomie en het ontplooien van je talenten. Daarbij wordt welzijn en gezondheid erg belangrijk gevonden. Zo worden er regelmatig sportieve activiteiten georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. In het kader van duurzame inzetbaarheid hebben we aanvullende verlofregelingen. Zo blijf je in verschillende fasen van je leven gezond aan het werk.

Ook goede arbeidsvoorwaarden dragen bij aan een aantrekkelijke werkomgeving. De functie kan tussen de 0,8 en 1 fte ingevuld worden en valt onder de CAO MBO. De functie is ingeschaald in schaal 11 met een minimum van € 3527 en een maximum van€ 5229 bruto per maand bij een fulltime dienstverband– vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%);

  • reiskostenvergoeding
  • een thuiswerkvergoeding;
  • een goed pensioen bij ABP;
  • de mogelijkheid om je talent te ontwikkelen via de OGT-Academy
  • een uitstekende verlofregeling!
  • een bijdrage in de (aanvullende) zorgverzekering;
  • een laptop van de zaak;

Informatie & solliciteren?
Voor meer informatie over deze vacature of de organisatie kun je contact opnemen met Ingrid Vasenna op 06-10339653 of via ingrid@vasenna.nl  Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.